Ladattavat oppaamme

Opas Kauko-Idän hankintoihin

Ostojen merkitys etenkin valmistavan yrityksen kulurakenteessa on huomattava. Hyvin monessa valmistavassa yrityksessä ostojen osuus liikevaihdosta on 40% – 60%. Ei siis ole samantekevää, miten ja millaisin kustannuksin ostot toteutetaan.