Ostojen merkitys etenkin valmistavan yrityksen kulurakenteessa on huomattava

Hyvin monessa valmistavassa yrityksessä ostojen osuus liikevaihdosta on 40% – 60%. Ei siis ole samantekevää, miten ja millaisin kustannuksin ostot toteutetaan.

Yksi varteenotettava vaihtoehto ostokustannusten alentamiseen ovat Kaukoidästä tehtävät hankinnat. Oikein toteutetuilla Kaukoi- dän hankinnoilla voidaan saavuttaa helposti 5% – 30% säästöt, jois- sakin yksittäisissä tapauksissa jopa suuremmat.

Tässä oppaassa esitellään ne pääperiaatteet, joiden avulla Kauko- idästä tehtävät hankinnat on mahdollista toteuttaa tehokkaaksi ja turvalliseksi.

Jättämällä sähköpostiosoitteesi saat ladattua oppaan.